Política de Protecció de Dades

La present política de protecció de dades de caràcter personal regula l’accés i l’ús de les dades susceptibles de protecció, complint íntegrament amb la legislació vigent i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

1. Responsable del tractament

T’informem que l’associació GospelSons, amb domicili al carrer Bonaire, número 25, segon pis, 08301 Mataró, Barcelona, i adreça de correu electrònic info@gospelsons.org és el responsable del tractament de les teves dades personals.

GospelSons tractarà aquestes dades d’acord a les clàusules establertes per la Comissió Europea per als encarregats del tractament de les dades.

2. Categories de dades de caràcter personal tractades

Les dades que seran objecte de tractament seran:

Persones que s’inscriuen a la llista d’espera:

  • Les dades de caràcter personal que ens hagis facilitat en completar el formulari d’inscripció a la llista d’espera, a través de les xarxes socials, o de qualsevol altre mitjà que en el seu moment pugui utilitzar-se.

Persones membres de GospelSons:

  • Les dades de caràcter personal que ens hagis facilitat en completar el formulari d’inscripció. Concretament: nom i cognoms, data de naixement, telèfon, adreça de correu electrònic, dades bancàries.
  • Les imatges, vídeos o altre material multimèdia que es publiqui a la web o a les xarxes socials de GospelSons.
  • En especial fem menció a les dades de menors que hauran de ser facilitades pel tutor legal del menor. Les dades identificatives que a GospelSons podem arribar a disposar són les mateixes que per la resta de socis.
    • Pel que fa al tractament de dades personals dels menors i la lliure circulació d’aquestes dades, la Directiva 95/46/CE, de 24 d’octubre de 1995, en el seu article 17 esmenta que ha de prestar-se una especial atenció i cura en relació amb les dades dels menors i de conformitat amb la Directiva, el lloc web compleix amb els principis sobre la qualitat de les dades, la legitimitat del tractament de dades, seguretat de dades i els drets de la persona interessada.

Persones que contacten Gospelsons per rebre informació:

  • Les dades de caràcter personal que ens hagis facilitat en completar el formulari de contacte. Concretament: nom i cognoms, data de naixement, telèfon, adreça de correu electrònic.

Les dades identificatives i de contacte de què disposa GospelSons són necessàries en relació amb la finalitat dels serveis oferts. 

3. Finalitat i legitimació del tractament

GospelSons, tal i com està expressament reconegut per la legislació vigent, està legitimada a tractar les dades rebudes amb les següents finalitats:

  • Facilitar el contacte i una comunicació fluïda amb els socis i futurs socis a través de qualsevol mitjà, incloses les xarxes socials i els mitjans de missatgeria instantània. En aquests casos, sense perjudici de l’aplicació de la política de privacitat de GospelSons, també serà d’aplicació la política de privacitat de la xarxa social o mitjà de missatgeria instantània corresponent.

4. Cessions a tercers de dades de caràcter personal

Les teves dades no es cedeixen a canvi de cap contraprestació. En el futur, i si fos el cas, abans de fer cessió de dades a una entitat o persona, GospelSons et sol·licitarà autorització prèvia.

5. Transferència de dades de caràcter personal

GospelSons informa que té contractats diversos proveïdors de serveis tecnològics (per al funcionament del web i del correu electrònic). Aquests proveïdors s’han compromès, en el moment de la seva contractació, al compliment i aplicació de les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat i confidencialitat de les dades, tal com marca la normativa. Concretament, aquests proveïdors tecnològics són:

  • Webempresa Europa S.L. , amb domicili a C/ Almagro 11 6º 7ª 1. 28010 Madrid (MADRID) ens proporciona els serveis d’allotjament web.
  • Google LLC., amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ens proporciona els serveis de correu electrònic.

Les dades personals facilitades a través del correu electrònic són tractades mitjançant l’ús de les eines que aquestes companyies ens faciliten, el que comporta que les dades introduïdes són transferides als seus servidors, i pot suposar una transferència internacional de dades, que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.

6. Període de conservació

Les dades dels socis es conservaran mentre es mantingui la seva condició de soci amb GospelSons i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals.

En el cas de persones inscrites a la llista d’espera, en cas de no incorporació al cor les dades seran eliminades en el termini de 3 mesos, a comptar des de la convocatòria de proves d’accés al cor.

7. Drets de l’interessat i reclamacions

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió, i/o oposició al tractament. Per fer-ho, n’hi haurà prou seguir les indicacions al peu del cos de les comunicacions electròniques, dirigir-se per correu electrònic a info@gospelsons.org, indicant l’assumpte de referència, o per correu postal a GospelSons, carrer Bonaire, número 25, segon pis, 08301 Mataró, Barcelona.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets, pots presentar una reclamació davant GospelSons, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, https://www.agpd.es/

8. Seguretat

GospelSons posa en coneixement que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

9. Cookies i Ip

Desitgem informar-te que la nostra pàgina web utilitza cookies i seguiment d’ips per analitzar la navegació dels usuaris. En navegar a través del nostre espai web acceptes, en principi, el seu ús. Les cookies (galetes) són fragments d’informació que els servidors web emmagatzemen. Són dades, d’interés estadístic, dels visitants (com a data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, url o domini d’on prové, navegador web utilitzat i resolució de la pantalla). No són virus, ni arxius espia ni tenen la finalitat de generar correu brossa. Si vols, pots desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del teu navegador d’internet.

10. Contacte

Pots contactar amb GospelSons a través del correu electrònic o adreça postal indicades anteriorment, així com a través de les aplicacions de missatgeria instantània que en cada moment puguin existir.